Միության կառուցվածքը

Միության կառուցվածքային մարմիններն են`

 1. Ընդհանուր ժողովը, որը կազմակերպության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
 2. Խորհուրդը, որն իրականացնում է ընթացիկ ղեկավարումը:
 3. Նախագահը, որը միաժամանակ Խորհրդի նախագահն է:
 4. Փոխնախագահները, որոնք ղեկավարում են իրենց բնագավառները և նախագահի բացակայության դեպքում փոխարինում նրան:
 5. Գործադիր տնօրենը, որն իրականացնում է Միության ընթացիկ գործադիր ղեկավարումը:
 6. Վերահսկիչ հանձնաժողովը, որը վերահսկում է Միության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը։

 

ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ալեքսանդր Ազարյան

 

ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ

Արթուր Ստեփանյան

 

ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 • Արման Դիլանյան - ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ
 • Ռուզաննա Հակոբյան - ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր
 • Հարություն Ենոքյան - ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
 • Նորա Կարապետյան - ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
 • Արթուր Առաքելյան - ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր
 • Արսեն Բաբայան - ՀՀ սնանկության դատարանի դատավոր
 • Արշակ Վարդանյան - ՀՀ դատավորների միության անդամ