Բոկովը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի (գանգատներ թիվ 7779/17 և 5) վճռի հայերեն տեքստը

Ստորև ներկայացվում է  Բոկովը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի (գանգատներ թիվ 7779/17 և 5) վճռի հայերեն տեքստը:

Բոկովը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի