Չերնիկան ընդդեմ Ուկրաինայի 53791/11 վճռի ամփոփագրի հայերեն տեքստը

Ստորև ներկայացվում է Չերնիկան ընդդեմ Ուկրաինայի 53791/11 վճռի ամփոփագրի հայերեն տեքստը:

Չերնիկան ընդդեմ Ուկրաինայի